Hướng dẫn Khảo sát

Hướng dẫn Khảo sát

Để tham gia khảo sát đánh giá Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (SBN) và Địa phương Lai Châu (DDCI Lai Châu), doanh nghiệp, HTX, và hộ kinh doanh cần đảm bảo nguyên tắc là có hiểu biết về sở, ban, ngành hoặc địa phương (huyện, thị xã, thành phố) được đánh giá, thể hiện qua việc đã từng có tương tác với với sở, ban, ngành hoặc địa phương qua việc tìm hiểu về hay thực hiện thủ tục hành chính hay thực hiện dịch vụ công.

Như vậy, do chức năng nhiệm vụ và bản chất của các dịch vụ công, thủ tục hành chính,  các doanh nghiệp sẽ chủ yếu đánh giá đối với phiếu sở, ban, ngành và các hộ kinh doanh/HTX sẽ chủ yếu đánh giá đối với các địa phương (huyện, thị xã, thành phố). Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp có thể đánh giá các địa phương và một số hộ kinh doanh/HTX có thể đánh giá đối với các sở, ban, ngành nhưng đều phải đảm bảo nguyên tắc người đánh giá phải biết và có tương tác với đơn vị, địa phương được đánh giá. 

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đánh giá có thể thực hiện đánh giá với 1 hoặc nhiều sở, ban, ngành. Tuy nhiên, hộ kinh doanh chỉ được đánh giá đối với một địa phương do nguyên tăc  phải có hiểu biết về đơn vị, địa phương được đánh gia như nêu trên, và do quy định hiện tại của pháp luật về phạm vi địa lý đối với hoạt động của hộ kinh doanh. 

Khảo sát DDCI trực tuyến được khuyến khích nhằm tạo sự thuận lợi của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia đánh giá và giảm bớt chi phí thời gian của khi thực hiện khảo sát, đánh giá.

Thời gian thực hiện toàn bộ quy trình khảo sát trực tuyến hay hoàn thành phiếu khảo sát chỉ mất khoảng 45 phút/ phiếu. Đối với phiếu trực tuyến, doanh nghiệp, HTX và HKD có thể thực hiện khảo sát bằng máy tính để bán, máy tính xách tay, máy tính bảng hay trên điện thoại thông minh một cách dễ dàng, thuận tiện.

  1. Nhấp chuột vào mục Khảo sát Trực tuyến của trang web: https://laichau.ddci.org.vn/   
  2. Tạo tài khoản khảo sát (hết sức dễ dàng và đơn giản).
  3. Lựa chọn sở, ban, ngành hay địa phương (huyện, thị xã) dự kiến đánh giá (tham khảo hướng dẫn ở trên). Đối với lựa chọn đánh gia sở, ban, ngành, sau khi lựa chọn sở ban ngành sẽ lựa chọn lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành mà doanh nghiệp muốn đánh giá. 
  4. Điền đầy đủ thông tin khảo sát, đánh giá vào phiếu điều tra khảo sát, và gửi phiếu trực tuyến.
    (Doanh nghiệp, HTX, HKD sau khi trả lời phiếu trực tuyến cũng có thể in phiếu đã hoàn thành trực tuyến để lưu hồ sơ. Doanh nghiệp, HTX, HKD cũng có thể lựa chọn in và gửi thêm một bản cứng của phiếu đã hoàn thành trực tuyến cho Cục Thống kê Lai Châu qua đường bưu điện tùy thuộc vào mong muốn của mình).

Đối với phiếu sở, ban, ngành, sau khi hoàn thành đánh giá với mẫu phiếu thứ nhất với một số lĩnh vực quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn đánh giá tiếp mẫu phiếu tiếp theo với một số lĩnh vực quản lý khác của các sở, ban, ngành. Đối với phiếu các huyện, các hộ kinh doanh chỉ được đánh giá đối với một địa phương.